Covid-19

C- Cắt bớt chi tiêu
O- Ổn định cuộc sống
V- Vệ sinh sạch sẽ
I- Ít tụ tập ăn chơi
D- Đầu tư vào sức khỏe và trí tuệ
1- Điều nhịn
9- Điều lành
-st-

Leave a Reply

%d bloggers like this: