Aladin Camera là gì?

Aladin Camera là tính năng chụp ảnh được tích hợp ngay trên ứng dụng Aladin, người bán sẽ sử dụng Aladin Camera như một phương thức chụp ảnh kết hợp xác thực khi đăng bán một sản phẩm.

Ảnh chụp từ Aladin Camera sẽ có biểu tượng ở góc trái bên dưới của ảnh.

Các bài đăng thiếu hình xác thực được chụp bằng Aladin Camera đều được xem là tin đăng có thời hạn và sẽ hết hạn và bị ẩn đi sau 30 ngày nếu không được bổ sung ảnh được chụp bằng Aladin Camera.

Leave a Reply

%d bloggers like this: