Bán nhanh là gì?

Tính năng bán nhanh là một hình thức “đẩy tin” cho phép bạn bán nhanh hơn bằng cách hiển thị sản phẩm của bạn đến nhiều người mua hơn.

Khác với các chức năng “đẩy tin” khác, Aladin sẽ mang đến cho bạn những giá trị cụ thể hơn bằng cách tính lượt hiển thị thay vì tính thời gian hiển thị như các ứng dụng, nền tảng mua bán khác.

Bán nhanh là một tính năng có thu phí, nhưng hiện tại đang được áp dụng miễn phí cho toàn bộ người dùng thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Leave a Reply

%d bloggers like this: