Tại sao Aladin phải kiểm duyệt bài đăng

Để đảm bảo một môi trường mua bán an toàn

  1. Giảm thiểu các tin đăng lừa đảo:
  2. Loại bỏ các sản phẩm sai giá hoặc có giá đáng nghi ngờ:
  3. Loại bỏ các tin đăng trái phép, các sản phẩm bị cấm:

Để xây dựng một môi trường mua bán thuận tiện

  1. Nâng cao chất lượng tin đăng, giúp bài đăng thu hút người mua hơn
  2. Sắp xếp, tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn và tiếp cận đến đúng người mua.
  3. Loại bỏ tin rác, tin trùng lập, tin spam đem đến một trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người mua

Leave a Reply

%d bloggers like this: