Tại sao bài đăng của tôi bị từ chối

Khi bài đăng bị từ chối, bạn sẽ biết rõ lí do tại sao bài đăng của mình bị từ chối trong mục quản lí sản phẩm. Một số lí do bị từ chối phổ biến nhất như:

  • Có thông tin liên hệ, tên website, đường dẫn trong nội dung bài đăng hoặc hình ảnh
  • Đăng bán nhiều sản phẩm trong cùng một bài đăng
  • Đăng bán các sản phẩm không phù hợp

Tham khảo thêm: Quy định đăng bán trên Aladin

Leave a Reply

%d bloggers like this: