Tại sao bài đăng của tôi hết hạn?

Bên cạnh việc xây dựng một cộng đồng mua bán văn minh dựa trên sự tin tưởng, Aladin cũng rất quan tâm đến việc quản lí các bài đăng chất lượng nhất có thể, hạn chế sản phẩm ảo, tin rác…

Và để duy trì bài đăng chất lượng, Aladin yêu cầu người dùng phải bổ sung ảnh thật của sản phẩm được chụp bằng Aladin Camera để xác thực sản phẩm, chậm nhất trong 30 ngày sau khi sản phẩm được đăng thành công.

Xem thêm: Aladin Camera là gì?

Các bài đăng sau 30 ngày vẫn chưa bổ sung hình ảnh được xem là bài đăng hết hạn và được chuyển vào thư mục Hết Hạn trong phần quản lý sản phẩm

Xem thêm: Khôi phục bài đăng hết hạn

Leave a Reply

%d bloggers like this: