Tại sao tôi không được phép thêm thông tin liên hệ trong bài đăng

Để đáp ứng tiêu chí an toàn bảo mật thông tin cá nhân cho các thành viên, kể cả người mua hay người bán, Aladin hiện không cho phép hiển thị số điện thoại, địa chỉ, hay bất cứ thông tin cá nhân nào.

Để trao đổi thông tin giữa các bên, Aladin khuyến khích người dùng sử dụng công cụ Aladin chat được tích hợp ngay trong ứng dụng và chỉ nên trao đổi thông tin cá nhân khi đã chắc chắn đối phương sẽ hoàn thành giao dịch.

Xem thêm: Mua bán an toàn trên Aladin

Leave a Reply

%d bloggers like this: