Tôi phải làm gì khi bài đăng bị từ chối

Bị từ chối tin đăng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tài khoản của bạn, sau khi biết rõ lí do bị từ chối, bạn có thể điều chỉnh bài đăng hiện tại theo đúng quy định của Aladin hoặc đăng một bài đăng khác phù hợp hơn.

Leave a Reply

%d bloggers like this: