Tôi phải làm sao để bổ sung ảnh thật được chụp bằng Aladin Camera?

Sau khi đã đăng bán, bạn có thể chỉnh sửa bổ sung thông tin cũng như chụp thêm ảnh từ Aladin Camera bằng cách truy cập mục Quản lí sản phẩm, chọn chỉnh sửa và thêm các thông tin bạn muốn.

Lưu ý: Sản phẩm đang trong thời gian chờ phê duyệt sẽ không thể chỉnh sửa được.

Leave a Reply

%d bloggers like this: