Ai cũng có đồ để bán – PArt 1

Bạn có nhiều giày nhưng bạn không muốn bán.
Khi bạn không muốn bán, bạn không còn chỗ để giày.
Khi bạn không còn chỗ để giày, bạn suy tư.
Khi bạn suy tư, bạn không nghe cuộc gọi của bố
Khi bạn không nghe cuộc gọi của bố, bố bạn sẽ tức giận
Khi bố bạn tức giận, bạn sẽ bị đánh bằng trái sầu riêng chi chít gai nhọn.
Đừng để bị đánh bằng trái sầu riêng chi chít gai nhọn, hãy bán giày trên Aladin.
Aladin – Ai cũng có đồ để bán.

Aladin – Bán đồ dư, mua đồ cần.

📱Download Aladin: https://download.aladin.shop

🌐Website: https://aladin.shop/

Để được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua tin nhắn tại Fanpage: https://www.facebook.com/aladin.today

Leave a Reply

%d bloggers like this: