Danh mục: TFL Group

Hội chứng Hoa Tulip, làn gió lạnh Vũ Hán và làm việc thời Corona

Xu hướng làm việc từ xa không đòi hỏi bạn phải lên công ty, gặp mặt trực tiếp, thảo luận bàn tròn. Mỗi thành viên chỉ cần có thiết bị kết nối internet, mọi trao đổi sẽ được thực hiện trực tuyến. Tiến độ công việc được quản lí bằng Jira Cloud. Tài liệu lưu trữ với Google Docs. Trao đổi hằng ngày trên Slack. Kho dữ liệu rộng lớn mang tên điện toán đám mây chính là nguồn tài nguyên vô cùng tuyệt vời đang được khai thác.